BMX,  Teadaanded,  Uudised

Juhend: 13. Tartu Linna Talvised Karikavõistlused BMX krossis.

Võistluste eesmärk
Võistluste eesmärk on BMX krossiratturite hooaja jätkamine talvisel perioodil
sisetingimustes ja parimate ratturite väljaselgitamine karikavõistluste raames.

Võistluste aeg ja koht
I etapp – 18.- 19. november
II etapp – 16.- 17. detsember
III etapp – 13.- 14. jaanuar
IV etapp – 17.- 18. veebruar
V etapp – 16.- 17. märts

Võistluste ajakava

1. päev
10.00 – 11.00 registreerumine võistlustele
11.00 – võistkondade esindajate koosolek
11.10 – 11.20 treeningsõidud vanuseklassile kuni 10 aastat
11.20 – 11.35 väravaga treeningud vanuseklassile kuni 10 aastat
11.35 – 11.45 treeningsõidud vanuseklassile 11- 12 aastat
11.45 – 12.00 väravaga treeningud vanuseklassile 11 – 12 aastat
12.05 – 13.30 ajasõidud vanuseklassile kuni 12 aastat
14.00 – noorema vanuseklassi autasustamine
14.30 – 14.40 treeningsõidud vanuseklassile 13 – 16 aastat
14.40 – 15.00 väravaga treeningud vanuseklassile 13 – 16 aastat
15.00 – 15.10 treeningsõidud vanuseklassile 17 ja vanemad
15.10 – 15.30 väravaga treeningud vanuseklassile 17 ja vanemad
15.35 – 17.00 ajasõidud vanuseklassisle 13 aastat ja vanemad
17.30 – autasustamine

1. päeval on kavas vaid ajasõidud. Iga võistleja saab sõita 3 x 1 ringi ja arvesse läheb
parim tulemus

2. päev
9.30 – 10.00 registreerimine võistlusele
10.00 – võistkondade esindajate koosolek
10.05 – 10.15 treeningsõidud vanuseklassile kuni 10 aastat
10.15 – 10.30 väravaga treeningud vanuseklassile kuni 10 aastat
10.30 – 10.40 treeningsõidud vanuseklassile 11 – 12 aastat
10.40 – 10.55 väravaga treeningud vanuseklassile 11 – 12 aastat
11.05 – 12.00 sõidud kohtadele
12.30 – noorema vanuseklassi autasustamine
13.00 – 13.10 treeningsõidud vanuseklassisle 13 – 16 aastat
13.10 – 13.30 väravaga treeningud vanuseklassisle 13 – 16 aastat
13.30 – 13.40 treeningsõidud vanuseklassile 17 aastat ja vanemad
13.40 – 14.00 väravaga treeningud vanuseklassile 17 aastat ja vanemad
14.05 – 15.00 sõidud kohtadele
15.30 – autasustamine

2. päeval saavad startida vaid need võistlejad, kes on eelmisel päeval sõitnud ajasõitu.

1. päeva ajasõitude põhjal koostatakse 2. päeva stardigrupid. Karikasarja
üldarvestuses lähevad arvesses vaid nende võistlejate tulemused, kes stardivad etapi
mõlemal päeval.

Võistlejate registreerimine ja osavõtutasud
Võistlejalitsents pole vajalik, vajalik on Haigekassa kindlustus.
Võistlejate eelregistreerimine igale etapile toimub kolm tööpäeva enne etapi algust
aadressil: taive.seire@gmail.com.
Registreerumine võistlusele ja stardimaksude tasumine toimub võistluskeskuses,
Ravila 80, kohapeal. Stardimaks on igal võistluspäeval 10 EUR-i.

Vanuseklassid ja punktisüsteem
Harrastajatase: Poisid 6 ja nooremad, P 7-8, P 9-10, P 11-12, P 13-14, P 15-16
Tüdrukud 6 ja nooremad, T 7-8, T 9-10, T 11-12, T 13-14, T 15-16
Meistritase: Meesjuuniorid/ naisjuuniorid 17 – 18 aastased
Meeste eliit/ naiste eliit 19 aastased ja vanemad
Cruiserite klassid: Cruiser 12 – 16, Cruiser 17 – 29 ja Cruiser 30+ (24″ rattad)
Vanuseklasside määramisel võetakse aluseks 2024.a. vanuseklassid.
Võistlussari viiakse läbi kahepäevaste etappidena ja osaleda võib ka ainult
ajasõitudes. Ajasõitude põhjal võistlusel üldarvestust ei peeta. Üldarvestuses lähevad
arvesse ainult nende võistlejate tulemused, kes stardivad võistlussarja etappide

mõlemal päeval. Vanuseklass avatakse igal etapil juhul, kui ühest vanuseklassist on
registreeritud vähemalt 3 võistlejat. Kui võistlejaid on vähem, lülitatakse võistlejad
järgmisse vanuseklassi, Cruiserite klassis liidetakse siis noorema vanuseklassiga.
Võistlus viiakse läbi 5 etapilisena ja Karikasarja kokkuvõttes läheb arvesse 4 parima
etapi tulemused. Punkte etappidel antakse vastavalt paremusjärjestusele etapil. 1.
koht 1 punkt, 2. koht 2 punkti, 3. koht 3 punkti, jne. Paremusjärjestus nelja etapi
kokkuvõttes selgitatakse välja vähem punkte saanud võistlejate järjestamisel. Kõige
vähem punkte saanud võistleja on oma vanuseklassi võitja. Võrdsuse korral saab
esmalt määravaks parimaid etapikohti saanud võistleja, seejärel ajasõitudes parimat
aega näidanud võistleja.
Võistlejad järjestatakse kohasõitudele alljärgnevalt: esimesed 9 ratturit ajasõitude
põhjal paigutatakse gruppidesse vastavalt 1.-8.-9., 2.-6.-7. ja 3.-4.-5. Sõidetakse
samas koosseisus 3 sõitu, millest kohapunktide alusel selgitatakse finaalgrupid, kes
sõidavad kohtadele 1.- 3., 4.- 6. ja 7.- 9. Stardikohad igas eelsõidus on erinevad ja
kirjas stardilehel. Kohapunktide võrdsuse korral selgitatakse parem rattur lisasõiduga.
Finaalis toimub ainult 1 sõit, mille alusel määratakse etapi lõppkoht. Võistlejad, kes
ajasõitude põhjal olid 9. kohast tagapool, sõidavad oma kohtadele sama süsteemi
alusel, vastavalt võistlejate arvule.

Meditsiiniline teenindamine
Esmast meditsiinilist abi osutab professionaalne meditsiinitöötaja sisehallis,
võistlejate rivistusalas.

Autasustamine
Igal etapil autasustatakse kaheksat parimat võistlejat nii ajasõitudes, kui etapi
kokkuvõttes oma vanuseklassis medali ja esemeliste auhidadega. Autasustatamine
toimub peale iga etapi lõppu.
Sarja kokkuvõttes autasustatakse iga vanuseklassi kolme parimat karikaga.
Kokkuvõtte autasustamine toimub 17. märtsil, peale viimase etapi lõppu.

Võistlusreeglid
Võistluste korraldamisel juhindub kohtunikekogu UCI võistlusreeglitest. Võistluste
ajal üleskerkinud küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

Karistused
Võistlejate karistused rakendatakse vastavalt UCI võistlusreeglitele.

Treeningud
Vōistluseelsel päeval on vabatreening kõigile osavõtjatele kell 17.00 – 19.00., lisaks
on võimalik võistluseelsetel päevadel BMX hallis võimalik läbi viia treeninguid.

Treeningute ajad ja maksumus kokkuleppel võistluse korraldajaga. Infotelefon:
+3725012539.

Majandamine
Võistlejate majutamine ja toitlustamine toimub lähetava organisatsiooni kulul.

Võistlustulemused
Võistlustest toimub otseülekanne Spordiklubi Velo FB kodulehel.
Võistluste tulemused on jooksvalt kättesaadavad: bmx.pani.ee ja avaldatakse
Spordiklubi Velo kodulehel: www.veloklubi.ee .

Käitumisjuhend haigusnähtude korral.
Tervise kontrolli tegemine on klubi/võistkonna esindaja või sportlase vastutada.
Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui võistluste korraldajate) võistlustel
osalemine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja
temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.

Võistluste korraldajad
Võistluste korraldaja on Tartu SK Velo
Võistluste peakorraldaja Jaan Veeranna Tel. +3725012539

Leave a Reply